ANBI-informatie

Beleidsplan

Parochie Sint Jan te Breezand is in 1928 ontstaan. In de jaren na het stichten van de parochie hebben de toenmalige inwoners van Breezand zich sterk gemaakt voor de bouw van een kerk met pastorie en begraafplaats. De kerk als centrum van het dorpse leven, met toentertijd nog een sterke betrokkenheid gebaseerd op het rooms-katholieke geloof en het wekelijks (meerdere keren) naar de kerk gaan om vieringen bij te wonen. Door de jaren heen is het aanwezig zijn in de diverse katholieke vieringen steeds verder afgenomen. Doordat er eenvoudigweg minder vieringen kwamen, door maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook doordat de invulling van de vieringen op een traditioneel niveau is blijven hangen. Ondanks de enorme inzet van parochiebesturen, koren, liturgische werkgroepen, vrijwilligers etc. Het beleid binnen parochiegemeenschappen van bovenaf bepaalde dat mogelijkheden van vernieuwing, van inspraak, van individueel gehoord en gezien worden beperkt waren. Ondanks deze ontwikkeling en ondanks het niet wekelijks lijfelijk in de kerk aanwezig zijn van de parochianen/inwoners van Breezand is er binnen het dorp sprake van een enorme gemeenschapszin. Een behoefte om samen te komen, om elkaar te zien en te spreken, een behoefte aan spiritualiteit, een behoefte aan zingeving. Niet in de vorm van een strak geregisseerde eenrichtings-kerkviering, maar in de vorm van inspirerende culturele, muzikale of andersoortige bijeenkomsten.

Stichting Zinspiratie Breezand geeft invulling aan deze behoefte.

Een plek om samen te vieren, te beleven, te spreken, te luisteren, te treuren, gehoord en gezien te worden, geïnspireerd te worden. Midden in het dorp Breezand. In basis in het kerkgebouw van de Sint Jan, maar als dat gebouw niet open kan blijven, dan elders op een centrale plaats in het levende dorp Breezand.

Stichting Zinspiratie Breezand organiseert om haar doel te bereiken een aantal malen per jaar bijeenkomsten waarin cultuur, muziek, kunst, inspiratie, spiritualiteit, zingeving en meer … centraal staan.

Ads
Categories