ANBI-informatie

Registratie

Onze instelling is een Stichting die een algemeen maatschappelijke doelstelling nastreeft. Uiteraard heeft de Stichting geen winstoogmerk. Stichting Zinspiratie Breezand is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77484975. Bij de belastingdienst is de Stichting bekend onder RSIN 861022063.

De Belastingdienst heeft Stichting Zinspiratie Breezand vanaf 25 oktober 2022 als Algemeen Nut Beogende Instelling aangemerkt.

Ads
Categories