ANBI-informatie

Doelstelling

Stichting Zinspiratie Breezand heeft ten doel:

 • Het in stand houden van een locatie voor het samenkomen van mensen op een centraal punt in de dorpskern van Breezand, bij voorkeur het Kerkgebouw van parochie Sint Jan de Evangelist, om:
  • invulling te geven aan de behoefte aan zingeving;
  • de gemeenschapszin te stimuleren;
  • de aanwezigen te verbinden en te inspireren.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het organiseren van inspirerende culturele, muzikale of andersoortige bijeenkomsten;
 • het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen door in eigentijdse vormen en middels eigentijdse uitingen bijeenkomsten te organiseren;
 • het werven van donateurs en sponsoren (zin-gevers) en daarnaast op andere wijze genereren van middelen en fondsen.
Ads
Categories